• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

У закладі створені шкільні методичні об’єднання та творчі групи вчителів:

- творча група з проблеми “Формування громадянської позиції школярів та практичних умінь і навичок, моральної культури особистості” (керівник Величко С.В.);

- творча група з проблеми “Творче використання спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі в початкових класах” (керівник Федорова І.М.);

Шкільні методичні об’єднання:

- учителів 1-4-х класів, вихователів груп продовженого дня – Рябець С.О.,

- учителів української мови та літератури, світової літератури – Крилевець Г.В.,

- учителів іноземних мов – Наумова О.А.,

- учителів математики, фізики, інформатики – Цілик Л.М.,

- учителів географії, біології, хімії – Охріменко Н.В.,

- класних керівників – Дідковська Т.П.

Науково-методична проблема Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені Ю.Головатого “Гуманізація освітнього процесу засобами новітніх педагогічних технологій, творчого пошуку, практичної спрямованості навчання” на основі:

І. Удосконалення сучасного уроку через реалізацію завдань:

- удосконалення змісту освіти відповідно до нових Державних стандартів освіти;

- особистісної реалізації змісту освіти, забезпечення її практичної спрямованості як дієвого засобу в підвищенні рівня засвоєння навчального матеріалу;

- вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування інноваційних методик навчання й виховання;

- систематичної цілеспрямованої роботи педагогічного колективу над підвищенням мотивації навчання, рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних дисциплін;

- створення оптимальних умов розвитку індивідуальних здібностей школярів та посилення творчого потенціалу школи;

- удосконалення профільного навчання з урахуванням запитів та інтересів учнів, матеріально-технічної, методичної бази закладу;

- забезпечення якісної підготовки випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

- створення умов для безперервного зростання професійного рівня педагогів, їхньої участі в інноваційних проектах та ефективній самоосвіті;

- забезпечення оволодіння ІКТ всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та створення умов для виконання державної програми “100 %”.

ІІ. Виховання гармонійно розвиненої особистості шляхом:

- формування моральних цінностей, високої патріотичної свідомості, виховання громадянської активності школярів;

- створення умов для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до їхніх інтересів, формування ціннісних орієнтацій;

- спрямування навчально-виховного процесу на формування загальнокультурних, громадянських компетентностей особистості;

- формування фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я, потреби в здоровому способі життя особистості;

- створення безпечних умов з охорони праці для учасників навчально-виховного процесу;

- реалізації комплексних заходів із правового, екологічного, естетичного виховання учнів.

Склад методичної ради шкільного методичного кабінету у 2016-2017 навчальному році :

1. Даниленко Т.М. - голова методичної ради, завідувач шкільним методкабінетом, заступник директора з НВР.
2. Бойко О.М. - член ради, заступник директора з НВР.
3. Мельник С.П. - член ради, заступник директора з ВР, вчитель-методист.
4. Рябець С.О. - член ради, голова шкільного методичного об’єднання вчителів 1-4-х класів, вихователів ГПД, старший учитель.
5. Крилевець Г.В. - член ради, голова методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, світової літератури.
6. Охріменко Н.В. - член ради, голова методичного об’єднання вчителів географії, хімії, біології.
7. Наумова О.А. - член ради, голова методичного об’єднання вчителів іноземних мов, старший учитель.
8. Цілик Л.М. - член ради, голова методичного об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики.
9. Величко С.В. - член ради, керівник творчої групи вчителів, учитель-методист.
10. Валько М.В. - член ради, практичний психолог.
11. Тишко Н.В. - член ради, соціальний педагог.
12. Дідковська Т.П. член ради, голова методичного об’єднання класних керівників 1-11-х класів.

На виконання наказу управління освіти і науки Бориспільської міської ради № 483 від 06.11.2014 “Про проведення першого (міського) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2015” та з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків

У номінації "Українська мова і література" взяла участь Цівун Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури. Стала лауреатом першого (міського) туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2015", нагороджена дипломом управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

Аналіз методичної розробки, фахові випробування показали достатньо високий рівень професійності, творчого потенціалу, психолого-педагогічної та фахової підготовки учасника. У своїй практичній діяльності вчитель використовує інформаційно-комунікаційні, мультимедійні, інтерактивні технології, а також метод проектів, забезпечує особистісно орієнтоване, диференційоване, комунікативне навчання, застосовує прийоми педагогіки колективних творчих справ, роботи у групах, формує критичне мислення.

Кiлькiсть переглядiв: 385