Положення
про порядок направлення дітей міста Борисполя
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
15.03.2016 № 133

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок направлення дітей міста Борисполя до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі – Положення) застосовується при направленні дітей міста Борисполя до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за путівками, що виділяються за рахунок видатків міського бюджету, передбачених управлінню освіти і науки міської ради, служби у справах дітей та сім'ї міської ради, управлінню соціального захисту населення міської ради.
1.2. Управління освіти і науки Бориспільської міської ради (далі – управління освіти і науки) закуповує путівки для оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів міського бюджету (далі – путівка), шляхом проведення процедури закупівлі послуг за міські кошти відповідно до чинного законодавства.

1.3. Управлінню освіти і науки інформувати постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, сім'ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров'я про розподіл путівок на загальноосвітні навчальні заклади міста.

Квота путівок для загальноосвітніх навчальних закладів визначається на спільному засіданні оперативного штабу з питань реалізації міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей відповідно до бази даних дітей, які потребують соціального захисту та підтримки.

1.4. Управління освіти і науки виділяє придбані путівки загальноосвітнім навчальним закладам міста відповідно до рішення оперативного штабу з питань реалізації міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей.

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується.

1.5. Управління освіти і науки надає придбані путівки відповідно до розділу 3 цього Положення, безоплатно або з частковою оплатою, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) та/або за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

1.6. Відбір та направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за путівками здійснюють загальноосвітні навчальні заклади міста Борисполя.

1.7. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку протягом календарного року направляються діти віком від 7 до 18 років організованими групами.

1.8. За путівками дитина не може бути направлена до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку більше одного разу за один календарний рік (крім випадків, передбачених чинним законодавством).

1.9. У випадку дострокового виїзду дитини з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку сума коштів від вартості путівки (батьківська часткова оплата), що залишилася невикористаною, не повертається.

1.10. Це Положення не розповсюджується на організацію роботи таборів із денним перебуванням.

2. Порядок розподілу путівок

і контроль за дотриманням вимог чинного законодавства

та цього Положення

2.1. Розподіл путівок на оздоровчу зміну, що виділяються загальноосвітнім навчальним закладам міста, затверджується наказом начальника управління освіти і науки.

2.2. Директори загальноосвітніх навчальних закладів міста, на яких покладено виконання вимог цього Положення, забезпечують формування бази даних відповідних категорій дітей і керуються цими даними для розподілу наданих путівок.

2.3. Управління освіти і науки координує діяльність загальноосвітніх навчальних закладів міста, спрямовану на організацію оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

У разі встановлення управлінням освіти і науки факту видачі путівки з порушенням вимог чинного законодавства та цього Положення, адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів міста в місячний строк із дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки чи часткової вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок управлінням освіти і науки.

3. Порядок надання дітям путівок

3.1. Загальноосвітні навчальні заклади міста надають путівки:

3.1.1. Безоплатні:

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

бездоглядним та безпритульним дітям;

дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування;

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

дітям з малозабезпечених сімей.

3.1.2. Із частковою оплатою у розмірі 30% вартості сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) та/або коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів або інших джерел, не заборонених законодавством:

дітям з багатодітних сімей;

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку.

3.1.3. І частковою оплатою у розмірі 50% вартості сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) та/або коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів або інших джерел, не заборонених законодавством:

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

обдарованим і талановитим дітям, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможцям, лауреатам та/або дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче міського рівня (1-3 особисте або командне місце) упродовж останніх 2 календарних років;

лідерам дитячих громадських організацій;

відмінникам навчання;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.

3.2. Загальноосвітні навчальні заклади міста відповідно до заяв батьків здійснюють формування списків дітей (згідно з додатками), затверджених директором навчального закладу, які направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за путівками, відповідно до наказу управління освіти і науки. Вищевказані списки направляються до управління освіти і науки, а також надсилаються на електронну адресу borosvita@ukr.net не пізніше 20 днів до початку оздоровчої зміни.

3.3. Управління освіти і науки згідно з додатком до цього Положення формує узагальнені списки дітей, які направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що затверджуються заступником міського голови. Відповідним наказом управління освіти і науки затвердженні узагальнені списки дітей направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Підставою для видання такого наказу та надання путівок для дітей є надіслані загальноосвітніми навчальними закладами міста списки дітей.

3.4. Путівки заповнюються відповідальною посадовою особою згідно із затвердженим списком дітей та скріплюються печаткою управління освіти і науки.

3.5. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка супроводжує дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Дітям та їх батькам (особам, які їх замінюють) путівки не видаються.

3.6. За бажанням, батьки (особи, які їх замінюють або інші законні представники) категорій дітей, зазначених в підпункті 1 пункту 1 розділу ІІІ цього Положення, які мають право на отримання безоплатних путівок, можуть оформити путівку з частковою оплатою вартості.

3.7. До початку оздоровчої зміни частина вартості путівки, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, що їх замінюють) та/або коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів або інших джерел, не заборонених законодавством, сплачується на банківський рахунок відповідного оздоровчого закладу.

4. Перелік документів, необхідних для отримання путівки

4.1. Для надання путівок загальноосвітні навчальні заклади подають до управління освіти і науки такі документи (заява на директора школи від батьків дитини або осіб, які їх замінюють, є обов’язковою):

4.1.1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

4.1.2. Для бездоглядних та безпритульних дітей:

копія свідоцтва про народження;

наказ служби про взяття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування.

4.1.3. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.1.4. Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

4.1.5. Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.1.6. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.1.7. Для дітей з малозабезпечених сімей:

копія свідоцтва про народження;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

4.1.8. Для дітей з багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

4.1.9. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.1.10. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження;

медична довідка за формою 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)».

4.1.11. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.1.12. Для обдарованих і талановитих дітей, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможцям, лауреатам та/або дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1-3 особисте або командне місце) упродовж останніх 2 календарних років:

копія свідоцтва про народження;

копія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця, лауреата та/або дипломанта олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 2 календарних років.

4.1.13. Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження;

клопотання керівного органу дитячої громадської організації про надання дитині путівки.

4.1.14. Для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження;

копія табелів успішності за попередній та поточний навчальний рік. У табелі враховуються тільки річні (підсумкові) оцінки.

4.1.15. Для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

копія свідоцтва про народження;

довідка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області про те, що дитина постраждала внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.

4.2. Зазначені у підпунктах 4.1.1-4.1.15 пункту 4.1 розділу 4 документи не потребують нотаріального засвідчення, їх копії засвідчуються директорами загальноосвітніх навчальних закладів міста, що направляють дитину.

4.3. Відповідальними за дотримання вимог цього Положення та за надання в управління освіти і науки відповідних документів дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, є директори загальноосвітніх навчальних закладів міста. Відповідальність за збереження повного пакету документів покладається на управління освіти і науки.

4.4. Перед відправленням діти, яким надається путівка, проходять медичний огляд. На кожну дитину, яка направляється до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, оформляються медичні довідки: на відпочинкову зміну (14 днів) – форма № 079/о, довідка про відсутність інфекційних, паразитарних захворювань та контакту з інфекційними хворими (за 3 дні до від’їзду); на оздоровчу зміну (21 день) – форми № 076/о, № 070/о та довідки про відсутність вищевказаних інфекцій. Медична документація оформляється лікарем міського лікувально-профілактичного закладу, де перебуває на обліку дитина.

На час проїзду до місця оздоровлення та відпочинку та під час перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, діти повинні бути застраховані. Страхування дітей здійснюється керівником групи відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів батьків, або осіб, які їх замінюють, інших коштів незаборонених законодавством.

5. Проїзд груп дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

5.1. Проїзд дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проводиться організовано групами або індивідуально.

5.2. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють), а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.3. Відповідальними за збереження життя та здоров'я дітей, які направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у складі організованої групи, на весь період перебування в дорозі, в день заїзду та до моменту передачі їх батькам є особи, які супроводжують групу дітей, та працівники закладу оздоровлення та відпочинку, в якому перебувають діти.

У разі необхідності управління освіти і науки направляє та забезпечує обов’язково кожну групу дітей на період перебування в оздоровчому закладі педагогами-вихователями, з розрахунку один керівник на 15 дітей, які перебувають у відрядженні та несуть повну відповідальність за життя та здоров’я дітей у період перебування в оздоровчому закладі, а також забезпечують виховний процес, організовують дозвілля та догляд за дітьми.

На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник.

5.4. Супроводжуючі особи (керівники груп) призначаються наказом управління освіти і науки.

5.5. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочинок з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення, керівниками проводиться інструктаж з питань безпеки.

5.6. Діти, які направляються до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, повинні мати з собою такі речі, необхідні для перебування в закладі:

предмети особистої гігієни;

одяг і змінне взуття;

дві зміни нижньої білизни;

спортивне взуття та одяг;

купальник, плавки, взуття, що не промокає;

головний убір від сонця;

теплі речі;

кімнатне взуття.

5.7. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку має право відмовити у прийомі дитини до закладу в разі: відсутності путівки; невідповідності віку дитини встановленим вимогам; відсутності у дитини, яка прибула на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу, медичної довідки встановленого зразка, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері здоров’я.

У разі встановлення такого факту супроводжуючим та працівниками дитячого оздоровчого закладу складається відповідний акт у двох примірниках.

Один примірник такого акта направляється до управління освіти і науки.

Терміни використання путівки, у разі виникнення обставин, що унеможливлюють своєчасний заїзд дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, можуть переноситися цим закладом за погодженням із управлінням освіти і науки.

5.8. У разі захворювання дитини дитячий заклад оздоровлення та відпочинку організовує її лікування та за потреби доставляє до місця постійного проживання.

Кiлькiсть переглядiв: 149